Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Αναπληρωτές Διευθυντές

Χριστίνα Φωκά, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοίκησης 

Η  Χριστίνα Φωκά σπούδασε Οικονομικά στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Ιστορία από το Τμήμα Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως Υπεύθυνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μέχρι το 1995 οπότε και προσλήφθηκε στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Στη συνέχεια αποσπάστηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) όπου εργάστηκε για δέκα συναπτά έτη ως Υπεύθυνη για τον χειρισμό των Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων των εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων. Στις αρχές του 2013 ανέλαβε την εποπτεία των διοικητικών, οικονομικών, θεσμικών και διαχειριστικών θεμάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ως Υπεύθυνη του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου. Από τον Μάρτιο του 2015 εργάστηκε στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Επιστημονική Σύμβουλος αρμόδια για θέματα των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και του ερευνητικού οικοσυστήματος εν γένει, ενώ αρχές του 2017 ανέλαβε και το συντονισμό των θεμάτων του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού ως εκτελούσα χρέη Διευθύντριας του Γραφείου του.

Τον Απρίλιο του 2018 εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. η επιλογή της στη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Ιδρύματος για θέματα Διοίκησης και Αναπληρώτριας του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.