Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διευθύντρια

Δρ. Κατερίνα Κουραβέλου

Η Δρ. Κατερίνα Κουραβέλου είναι Χημικός Μηχανικός και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις στον ευρύτερο τομέα της Έρευνας, σε ακαδημαϊκό περιβάλλον καθώς και στον επιχειρηματικό τομέα, σε επιχειρήσεις/εταιρείες (κυρίως spin-offs) που δραστηριοποιούνται τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό οικοσύστημα, με κυριότερη τη θέση της Διευθύντριας Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρεία Nanothinx Α.Ε.

Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά καθώς και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

Παράλληλα, είναι αξιολογήτρια ερευνητικών ευρωπαϊκών προτάσεων (Horizon Europe, H2020 [MSCA, PILOTS, SME Instrument Phase I and II, νυν EIC-Accelerator]), καθώς και πιστοποιήτρια φυσικού αντικειμένου έργων EIC-Accelerator (πρώην SME – Instrument Phase II).

Από την 28η Απριλίου 2022 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύντριας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στο οποίο εργαζόταν από τον Αύγουστο του 2018 αρχικά ως στέλεχος και μετέπειτα ως προϊσταμένη του Τμήματος Ερευνητικών Έργων.

Διατελέσαντες Διευθυντές/ντριες

Ξένη Χρυσοχόου

Η Ξένη Χρυσοχόου  είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Rene Descartes-Paris-V (Γαλλία) και έχει εργαστεί σε διάφορα πανεπιστήμια στη Γαλλία, Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2004. Σήμερα είναι Καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ενδιαφέρεται για τις κοινωνιοψυχολογικές διαστάσεις της ταυτότητας και την κατασκευή της στις φιλελεύθερες κοινωνίες και για θέματα πολυπολιτισμικότητας και πολιτικής συμμετοχής. Έχει γράψει επιστημονικά άρθρα και βιβλία, έχει διευθύνει τόμους και ειδικά τεύχη καθώς και έρευνες σε αυτά τα θέματα. Είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας της European Association of Social Psychology. Είναι Πρόεδρος στο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Διατέλεσε Διευθυντρία του Ιδρύματος απο την 15η Απριλίου 2021 έως την 21η Απριλίου 2022.

 

Νεκτάριος Νασίκας

Ο Δρ. Νεκτάριος Νασίκας σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Στην συνέχεια έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υλικών απο το Πανεπιστήμιο της Πάτρας το 2009 και Διδακτορικό Δίπλωμα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της California στο Davis, στην Φυσικοχημεία των Υλικών το 2012. Εργάστηκε σε Ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος αλλά και των ΗΠΑ όπως το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ το ΕΙΕ/ΙΘΦΧ και το Peter A. Rock Thermochemistry Lab/UC Davis πάνω σε αντικείμενα της σύνθεσης νέων υλικών, στην κατασκευή νέων πειραματικών διατάξεων με την χρήση ισχυρών laser αλλά και στην τεχνολογία και τις εφαρμογές νέων υλικών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεγάλης απήχησης όπως τα Chemistry of Materials, Advanced Functional Materials, Journal of the American Ceramic Society κ.α.. Απο τον Μάρτιο του 2015 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2017 εργάστηκε ως σύμβουλος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας στο Γραφείο του αρμόδιου για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χειριζόμενος θέματα Ερευνητικής πολιτικής με έμφαση στην στήριξη του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού οικοσυστήματος της χώρας. Συμμετείχε στον σχεδιασμό και το Συμβούλιο (High Council) του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών που δημιουργήθηκε μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό την στήριξη καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Τον Ιούλιο του 2017 εκλέχθηκε ομόφωνα από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ως Διευθυντής του Ιδρύματος.

Διατέλεσε Διευθυντής του Ιδρύματος απο την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 5η Απριλίου 2021.