Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Promo News

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024
07/02/2024
5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με συγχρηματοδότηση από το ΙΣΝ και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
08/01/2024
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/τριών – Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
08/01/2024
Θερμές Ευχές από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
19/12/2023
2η Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας»
12/12/2023
Υποτροφίες Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο
12/12/2023
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – 2η τροποποίηση της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
01/11/2023
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ-1η Τροποποίηση της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
31/07/2023
Δημοσίευση «2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»
23/02/2023
Θερμές ευχές από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
22/12/2022