Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
01/12/2017
Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Καθηγ. Φώτη Καφάτου
21/11/2017
Ενημέρωση του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για τη στήριξη Ερευνητικών Έργων Μεταδιδακτόρων
20/11/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΣ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)
20/10/2017
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
07/08/2017
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
07/08/2017
Συνάντηση Yang Wei Κώστας Φωτάκης Προοπτικές συνεργασίας του ΕΛΙΔΕΚ με το αντίστοιχο κινεζικό ίδρυμα NSFC
12/06/2017
500 νέοι υποψήφιοι διδάκτορες λαμβάνουν υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ
08/06/2017
Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου ΕΛΙΔΕΚ Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ
24/04/2017
Εκλογή Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΛΙΔΕΚ Εξελέγη το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
21/03/2017