Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οδηγίες για τη σύνταξη των επιστολών προθέσεων απο τους συνεργαζομενους φορείς (Letters of Intent of all cooperating organizations), 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας