Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Έναρξη Υποβολών:
01/06/2020
Λήξη Υποβολών:
15/06/2020
Προϋπολογισμός:
1.500.000,00 €

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19», που εντάσσεται στη Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στο 1.500.000€ με ενδεχόμενη αύξηση σε περίπτωση συμπληρωματικής δημόσιας χρηματοδότησης ή/και ιδιωτικών δωρεών.

Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:

www.elidek.gr

Η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ:

www.gsrt.gr

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/

Έναρξη Υποβολών: 1 Ιουνίου 2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: 15 Ιουνίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Διαβάστε εδώ την 1η τροποποίηση των Καταλόγων προς Χρηματοδότηση

Διαβάστε εδώ τους Καταλόγους προς Χρηματοδότηση


Αποτελέσματα

Οριστικά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων του Τομέα Έρευνας:

  • 3. Κοινωνία

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων του Τομέα Έρευνας:

  • 1. Οικονομία

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Τομέων Έρευνας:

  • 2. Παραγωγή
  • 4. Ιατρική Τεχνολογία

Προσωρινά Αποτελέσματα

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων του Τομέα Έρευνας:

  • 3. Κοινωνία

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων του Τομέα Έρευνας:

  • 1. Οικονομία

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων των Τομέων Έρευνας:

  •  2. Παραγωγή
  • 4. Ιατρική Τεχνολογία

 


Προκήρυξη «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

 


Οδηγός Διαχείρισης 

 


Χρήσιμα Έντυπα & Συχνές Ερωτήσεις

 


Πρότυπα Έγγραφα

Πρότυπα Έγγραφα για την Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου

 

Πρότυπα Έγγραφα για την Τελική Έκθεση Προόδου