Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Έναρξη Υποβολών:
01/06/2020
Λήξη Υποβολών:
15/06/2020
Προϋπολογισμός:
1,500,000.00 €

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19», που εντάσσεται στη Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στο 1.500.000€ με ενδεχόμενη αύξηση σε περίπτωση συμπληρωματικής δημόσιας χρηματοδότησης ή/και ιδιωτικών δωρεών.

Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:

www.elidek.gr

Η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ:

www.gsrt.gr

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/

Έναρξη Υποβολών: 1 Ιουνίου 2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: 15 Ιουνίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Διαβάστε εδώ τους Καταλόγους προς Χρηματοδότηση


Αποτελέσματα

Οριστικά Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων του Τομέα Έρευνας:

  • 3. Κοινωνία

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων του Τομέα Έρευνας:

  • 1. Οικονομία

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Τομέων Έρευνας:

  • 2. Παραγωγή
  • 4. Ιατρική Τεχνολογία

Προσωρινά Αποτελέσματα

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων του Τομέα Έρευνας:

  • 3. Κοινωνία

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων του Τομέα Έρευνας:

  • 1. Οικονομία

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων των Τομέων Έρευνας:

  •  2. Παραγωγή
  • 4. Ιατρική Τεχνολογία

 


Προκήρυξη «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

 


Οδηγός Διαχείρισης 


Χρήσιμα Έντυπα & Συχνές Ερωτήσεις