Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:
28/11/2023
Λήξη Υποβολών:
17/01/2024
Προϋπολογισμός:
55.080.000,00 €

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν

προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 55.080.000 €.

Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται

αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

 

Έναρξη Υποβολών: Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://gsri.gov.gr/


Προκήρυξη


Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (pdf file)
Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (docx file)

 

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Έκδοση 1.0)