Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σταθερή και δυναμική παρουσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία: 26/09/2023

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) σταθερά έδωσε το παρών στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο πλαίσιο της παρουσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο Περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο επίκεντρο της φετινής συμμετοχής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στη ΔΕΘ ήταν η ανάδειξη των ερευνητικών προγραμμάτων που υποστηρίχθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» και της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19».

Στο stand του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., οι επισκέπτες/τριες της 87ης ΔΕΘ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ερευνητικά προγράμματα και να πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα τους, τόσο μέσα από την παρακολούθηση οπτικοακουστικού περιεχομένου, όσο και με την ακρόαση podcasts που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο αυτών. Ακόμη, διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή είναι και τα δύο θεματικά τεύχη της περιοδικής έκδοσης «Ο Αντίκτυπος των Δράσεων…μέσα από τα μάτια των δικαιούχων», όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί πώς τα ερευνητικά προγράμματα των εν λόγω Δράσεων συνεισφέρουν στην επιστημονική γνώση και την κοινωνία.

Η συμμετοχή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην 87η ΔΕΘ ενισχύθηκε με την παρουσίαση της Διευθύντριας του Ιδρύματος, Δρος Κατερίνας Κουραβέλου με τίτλο «Ο αντίκτυπος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην ελληνική ερευνητική κοινότητα: Το σήμερα και οι προοπτικές για το αύριο», στη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στις μελλοντικές δράσεις του Ιδρύματος, δίνοντας έμφαση στη νέα Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, αλλά και στις ενέργειες που πραγματοποιούνται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με σκοπό την περαιτέρω προβολή και προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό.

«Η συμμετοχή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στις διοργανώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αφενός μας προσφέρει την ιδιαίτερη χαρά να γνωρίσουμε και να δούμε από κοντά τα Έργα που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και αφετέρου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης για την έρευνα που υλοποιείται στα ελληνικά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Μέσω στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας και πληροφόρησης, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παραμένει αρωγός στο έργο των ερευνητών και ερευνητριών της χώρας και συνεισφέρει στην καλλιέργεια μιας ευρύτερης ερευνητικής κουλτούρας προς όφελος της κοινωνίας συνολικά.» δήλωσε η Δρ Κατερίνα Κουραβέλου.

Με την παρουσία τους τίμησαν το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Σενετάκης και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Αθανάσιος Κυριαζής, καθώς επίσης πλήθος ακαδημαϊκών και ερευνητών/τριών, οι οποίοι/ες ενημερώθηκαν για το έργο του Ιδρύματος, και ειδικότερα για τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που συμβάλουν στη διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία.

Σχετικά αρχεία

Δελτίο Τύπου