Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Εννέα Τακτικών Μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 14/12/2020

Σύμφωνα με τη με Α.Π. 31411/11.12.2020 Απόφαση της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. η προθεσμία υποβολής για την με Α.Π. 28817/12.10.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των εννέα (9) τακτικών μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως τις 15.01.2021.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ