Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Ξεκίνησε η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ημερομηνία: 25/09/2019

 

Ξεκίνησε η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

 «Στηρίζουμε την Έρευνα. Ενισχύουμε την Καινοτομία»

 

Aνακοινώθηκε, σήμερα, Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, ο κατάλογος των προς χρηματοδότηση Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ* που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» στις Επιστημονικές Περιοχές «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», «Κοινωνικές Επιστήμες», «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» και «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης στις παραπάνω Επιστημονικές Περιοχές.

Από τις 286 προτάσεις που υποβλήθηκαν στη Β΄ Φάση της διαδικασίας αξιολόγησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ στις παραπάνω τέσσερις (4) Επιστημονικές Περιοχές, 101 προτάσεις πέτυχαν χρηματοδότηση η οποία ανέρχεται συνολικά στα 15.790.000 ευρώ, βάσει της βαθμολογικής κατάταξης και της κατανομής του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ερευνητικές προτάσεις που χρηματοδοτούνται αποτελούν έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, αναφέρονται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και διαθέτουν σημαντική επιστημονική απήχηση σε διεθνές επίπεδο, επιβεβαιώνοντας το υψηλής στάθμης ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό της χώρας. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 200.000€ με διάρκεια από 24 έως 36 μήνες.

Η «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με συνολικό προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών, στο πλαίσιο της σταθερής και έμπρακτης ενίσχυσης της έρευνας χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως στρατηγικός πυλώνας ενίσχυσης της έρευνας υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας, έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα 150.110.000 ευρώ σε επτά (7) δράσεις εκ των οποίων τέσσερις (4) βρίσκονται σε στάδιο χρηματοδότησης.

Με αφορμή την υπογραφή των πρώτων αποφάσεων χρηματοδότησης από τον Διευθυντή του Ιδρύματος Δρα Νεκτάριο Νασίκα, ο ίδιος δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα μεγάλη η χαρά όλων μας στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που βλέπουμε να χρηματοδοτούνται ερευνητικά έργα μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, κατά την υλοποίηση των οποίων θα παραχθεί νέα γνώση αλλά και η δυναμική για καινοτόμες ιδέες, δύο πυλώνες οι οποίοι θα συμβάλλουν καταλυτικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει με σταθερά βήματα να εκπληρώνει την αποστολή του για στήριξη της εξαίρετης Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας της χώρας με όρους συνέχειας, συνέπειας, επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Θέλω, κλείνοντας, να συγχαρώ από Καρδιάς όλους τους αποδέκτες χρηματοδότησης από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. οι οποίοι μετά από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα ερευνητικά τους έργα στην Ελλάδα».