Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) & το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας συμμαχούν για τη στήριξη της Έρευνας στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 24/09/2019

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) &
το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
συμμαχούν για τη στήριξη της Έρευνας στην Ελλάδα

 

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε η υποβολή ερευνητικών προτάσεων για τη δράση με τίτλο «Χρηματοδότηση – γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC» με καταληκτική ημερομηνία την 14η Οκτωβρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 10.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 5.000.000 ευρώ προέρχονται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και 5.000.000 ευρώ από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη Ελλήνων ερευνητών των οποίων οι προτάσεις έλαβαν βαθμολογία Α σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η χρηματοδότηση – γέφυρα σκοπό έχει τη βελτίωση της πρότασης και τη διατήρηση του ερευνητικού έργου των επιστημόνων αυτών στα υψηλότερα επίπεδα επιστημονικής αριστείας. Ειδικότερα η δράση αφορά έργα που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) τα έτη 2017 και 2018 και δύναται να επαναπροκηρυχθεί για έργα που θα υποβληθούν στο ERC και τα επόμενα έτη μέχρις εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η χρηματοδότηση – γέφυρα θα έχει διάρκεια από 12 έως 24 μήνες και το ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο δύναται να φτάσει μέχρι και τα 250.000 ευρώ.

Οι προτάσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν σε Ελληνικό φορέα ενώ τελικό παραδοτέο αποτελεί η επανυποβολή της πρότασης στο ERC με φορέα υλοποίησης στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου μέσω της κοινής αυτής δράσης ενισχύεται ακόμη περισσότερο η ερευνητική δραστηριότητα των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις με την επανυποβολή της βελτιωμένης πρότασης για σημαντική χρηματοδότηση από το ERC προς Έλληνες Ερευνητές.

Η σύμπραξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έρχεται να αναδείξει τη σπουδαιότητα της σύνθεσης δυνάμεων στην Ελληνική κοινωνία, έχοντας ως κοινό σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και του εξαίρετου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την αναστροφή του φαινομένου εκροής σπουδαίων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ https://www.elidek.gr/call/erc-drasi-epistimi-kai-koinonia/