Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: «Αιέν Αριστέυειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

Έναρξη Υποβολών:
23/09/2019
Λήξη Υποβολών:
14/10/2019
Προϋπολογισμός:
10.000.000,00 €

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης για τη χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά από το ERC αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000,00€.

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

www.snf.org

 


Κατάλογος Χρηματοδότησης

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων

 


Αποτελέσματα

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνη

 


Προκήρυξη «Αιέν Αριστέυειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

 

 


Οδηγός Διαχείρισης

 


Χρήσιμα Έντυπα και Συχνές Ερωτήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) & το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας συμμαχούν για τη στήριξη της Έρευνας στην Ελλάδα, 23/9/2019

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αξιολόγησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.