Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC. Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Ημερομηνία: 18/09/2019

Έναρξη Υποβολών Ερευνητικών Προτάσεων

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) ξεκινάει η υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολών ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας).

H υποβολή των ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.