Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Το Επιχειρησιακό Σχέδιο & η πρόοδος των αξιολογήσεων των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο επίκεντρο της 8ης Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος

Ημερομηνία: 16/09/2019

«Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στον σκοπό της ενίσχυσης της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας με τρόπο αξιοκρατικό, βασισμένο στην επιστημονική αριστεία και ποιότητα»

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, η 8η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υπό την Προεδρία του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Χαριτίδη με τη συμμετοχή του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, Ομότιμου Καθηγητή κ. Ξενοφώντα Βερύκιου και του Διευθυντή του Ιδρύματος Δρος Νεκτάριου Νασίκα στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χαριτίδης ανακοίνωσε τη σύσταση εσωτερικών ομάδων εργασίας των μελών της ΓΣ σχετικά με θέματα που αφορούν στην απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων, στην παρακολούθηση της κατανομής των χρηματοδοτήσεων ανά επιστημονικό πεδίο καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συνεργασιών του Ιδρύματος. Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε τον προγραμματισμό ενημερωτικών συναντήσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας με την ενεργό συμμετοχή των μελών της ΓΣ προκειμένου να επικοινωνηθούν ο σκοπός, το έργο και οι δράσεις του Ιδρύματος.

Την παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχέδιου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2019 πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του, Ομότιμος Καθηγητής κ. Ξενοφών Βερύκιος ενημερώνοντας τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης τόσο για τον απολογισμό των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2018 όσο και για τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων μέχρι και το 2022.

Ο κ. Βερύκιος υπογράμμισε τη σημασία επίτευξης των δύο κύριων στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος αναφορικά με την ανάσχεση του φαινομένου  της  μονόπλευρης φυγής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό καθώς και της ετεροαπασχόλησής του στη χώρα καθώς και τη συμβολή του Ιδρύματος μέσω των προκηρύξεών του στη διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών για την έρευνα που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και  παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο  Διευθυντής του Ιδρύματος Δρ. Νεκτάριος Νασίκας δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η ανάγκη της κοινότητας για συνέχεια και συνέπεια στις δράσεις του Ιδρύματος πραγματοποιείται με σταθερά βήματα από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2019 αποτελεί κατ’ ουσία τον οδικό χάρτη με βάση τον οποίο θα πορευθεί το Ίδρυμα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οι προκλήσεις για το μέλλον είναι πολλές και μεγάλες αλλά η σημασία του έργου το οποίο καλείται καθημερινά να φέρει εις πέρας το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εξ’ αυτού του λόγου το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στον σκοπό της ενίσχυσης της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας με τρόπο αξιοκρατικό, βασισμένο στην επιστημονική αριστεία και ποιότητα».

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης μεταξύ άλλων επικύρωσαν την εκλογή δύο νέων μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τους κ.κ. Καθηγητή Βασίλη Γοργούλη για την Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμες Ζωής» και τον Στυλιανό Νεοφυτίδη Διευθυντή Ερευνών για την Επιστημονική Περιοχή «Περιβάλλον και Ενέργεια», επικύρωσαν τα πρακτικά της 6ης και 7ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και ενέκριναν την ετήσια οικονομική έκθεση του Ιδρύματος για το 2018.

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελείται από 40 καταξιωμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους, τριετούς θητείας, οι οποίοι επιλέγονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, που εκπροσωπούνται στη ΓΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με βάση κριτήρια που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. Σημειώνεται ότι το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαθέτει ένα σχήμα διακυβέρνησης το οποίο αποτελεί βαθιά μεταρρυθμιστική τομή  στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα. Για πρώτη φόρα η ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μετέχει στη διακυβέρνηση φορέα χρηματοδότησης της Έρευνας και δύναται να αποτελέσει  βασικό συντελεστή  στη διαμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα στη χώρα.

 

  • Διαβάστε εδώ το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
  • Δείτε εδώ τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.