Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ερευνητικών προτάσεων

Ημερομηνία: 01/03/2019

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων για τη “2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών” λήγει στις 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00 (ώρα Ελλάδας). Μέχρι τη συγκεκριμένη προθεσμία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους/τις ενδιαφερόμενες όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (Τμήμα Α, Τμήμα Β1 και Τμήμα Β2) και έγγραφα στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο https://hfri.grnet.gr/

Διαβάστε περισσότερα εδώ