Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Συνεδρίασε η νέα Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με βασικό θέμα την εκλογή Προέδρου

Ημερομηνία: 13/11/2018

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέας Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου της. Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός συντόνισε τη Συνέλευση, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης παρουσία της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας κας Πατρίτσιας Κυπριανίδου. Στο πάνελ της Συνέλευσης συμμετείχαν η Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια κα Ξένια Χρυσοχόου και ο Διευθυντής του Ιδρύματος Δρ. Νεκτάριος Νασίκας.

Η νέα σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης απαρτίζεται από καταξιωμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους επιλεγμένους από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους Ερευνητικούς φορείς της χώρας με τριετή θητεία. Μέσω ενός πρωτότυπου σχήματος διακυβέρνησης η ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα συμμετέχει ενεργά στη Διοίκηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση της πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία στη χώρα χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς αποκλεισμούς αλλά με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.

Τα νέα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Χαριτίδη, Καθηγητή Νανομηχανικής & Νανοτεχνολογίας, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με διετή θητεία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Καθηγητή και Ακαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό για τη σημαντική προσφορά του στην αρχική, κρίσιμη φάση της λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συνεχάρη τον κ. Κωνσταντίνο Χαριτίδη για την εκλογή του. Ο κ. Κώστας Φωτάκης τόνισε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης στην ενίσχυση της Έρευνας, η οποία αποδεικνύεται έμπρακτα με την αύξηση των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και με την ίδρυση και συνεχή στήριξη της  λειτουργίας του ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ. Ο Αν. Υπουργός πρόσθεσε ότι πρόσφατα εγκρίθηκαν πρόσθετοι πόροι ύψους 60 εκ. € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τους σκοπούς του ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ. Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της ώσμωσης που πρέπει να υπάρξει μεταξύ του ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ. και άλλων δομών της Πολιτείας, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.) και τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.) για τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού και των δυνατοτήτων της χώρας.

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κα Πατρίτσια Κυπριανίδου επανέλαβε τη στήριξη της Γραμματείας προς το έργο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και τη διαθεσιμότητα των στελεχών της για μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια κα Ξένια Χρυσοχόου στην παρουσίασή της προς τα νέα μέλη της Γενικής Συνέλευσης τόνισε τη συλλογική ευθύνη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην επιτυχία της αποστολής του Ιδρύματος για τη στήριξη της έρευνας. Παράλληλα μετέφερε το μήνυμα της εποικοδομητικής συνεργασίας, της ενότητας και της εμπιστοσύνης μεταξύ του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος με στόχο τη διαχείριση της έρευνας από την ίδια την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα.

Ο νέος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χαριτίδης μετά την εκλογή του τόνισε τη σημαντικότητα της ενίσχυσης του ρόλου της Γενικής Συνέλευσης και της συνεργασίας με το Επιστημονικό Συμβούλιο, την προτεραιότητα της βελτίωσης του ερευνητικού περιβάλλοντος για τους νέους ερευνητές και την έμφαση που πρέπει να δοθεί στη διαφάνεια και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων. Μεταξύ άλλων ο κ. Χαριτίδης επεσήμανε στα νέα μέλη τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες αφορούν στην επιλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, στην έγκριση συμπράξεων και συνεργασιών με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, στην υποβολή προτάσεων προς το Επιστημονικό Συμβούλιο για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος και στην πρόταση μέτρων υλοποίησής τους καθώς και στην έγκριση της ετήσιας έκθεσης (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων) του Ιδρύματος.

Λεζάντα φωτογραφίας
Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται:
Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός, η Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Καθηγήτρια κα Ξένια Χρυσοχόου, ο νέος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνος Χαριτίδης,  ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κα Πατρίτσια Κυπριανίδου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ_13.11.2018