Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση σχετικά με τη “2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Για Υποψήφιους Διδάκτορες

Ημερομηνία: 30/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της ερευνητικής και ακαδημαικής κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα Υποψηφίων Διδακτόρων των οποίων η Τριμελής Επιτροπή ορίστηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1/12/2016 έως 15/12/2016, και ως εκ τούτου αφενός δεν πληρούν τις προυποθέσεις συμμετοχής της “2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες” και αφετέρου δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της “1ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες”, με τη Α.Π. 1886/25.05.2018

αποφάσισε:

Την αντικατάσταση της αναφερόμενης στη 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες (υπό 3) δεύτερης προυπόθεσης συμμετοχής: “Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιστροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων” ως ακολούθως:

“Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή του ΥΔ να έχει οριστεί από την 01.12.2016 και μετά”.

link της Προκήρυξης: https://www.elidek.gr/call/2i-prokiryxi-ypotrofion-elidek-gia-ypopsifioys-didaktores/

Συνημμένα