Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ε.Π. 4 Γεωπονικές Επιστήμες & Τρόφιμα

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά της προϊούσας πνευμονίας των προβάτων για τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα των εκτροφών καθαρόαιμων προβάτων της φυλής Χίου. Εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης του νοσήματος και δημιουργία ζώων αναπαραγωγής απαλλαγμένων από ρετροϊούς.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γελασάκης Αθανάσιος 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας με χρήση εκλεκτικών ιοντικών ηλεκτροδίων και κατάλληλο λογισμικό για υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών με έμφαση στην ανακύκλωση των απορροών σε κλειστά συστήματα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Σάββας

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Αίγειο γάλα από Ελληνικές αυτόχθονες φυλές_Μια μεταγονιδιωματική προσέγγιση

Επιστημονική Υπεύθυνη: Τσακαλίδου Έφη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Καινοτόμες ακινητοποιημένες λειτουργικές αρχικές καλλιέργειες: Χαρακτηρισμός και εφαρμογή στην παραγωγή νέων τροφίμων με δυνητικά ευεργετικά οφέλη χρησιμοποιώντας αγροτικά απόβλητα-iFUNcultures

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρκουτάς Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Καινοτόμες μέθοδοι απομόνωσης και micro-nano εγκλεισμού για προσωποποιημένα θρεπτικά προϊόντα με τη χρήση 3-D εκτυπωτή τροφίμων. Ανίχνευση προϊόντων μεταβολισμού μέσω ανάλυσης του εκπνεόμενου αέρα

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαγδαληνή Κροκίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Μελέτη της αιτιολογίας, επιδημιολογίας και οικολογίας της ασθένειας του ικτέρου της πιπεριάς

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαλιόγκα Βαρβάρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Εκτίμηση ως λιπάσματος και μοριακή αξιολόγηση του μικροβιακού φορτίου ιλύος αστικών λυμάτων, μετά από προσθήκη ορυκτών (Safe Ferti-sludge)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ματσή Θεοδώρα

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: TriVac: Ανάπτυξη Τριδύναμων Εμβολίων έναντι της Ιογενούς Νευρικής Νέκρωσης, της Φωτοβακτηριδίασης και της Δονακίωσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπακόπουλος Βασίλειος

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί για τη βελτίωση της αντιμετώπισης εχθρών στην αειφόρο παραγωγή τομάτας

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παππά Μαρία Λ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση των βιολογικών παραμέτρων που καθορίζουν την επιτυχημένη εισβολή ενός σημαντικού εχθρού: προσαρμοστική και πλαστική ανταπόκριση της μύγας της Μεσογείου σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Βιομετατροπή της γλυκερόλης σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα υψηλού φαρμακευτικού ενδιαφέροντος

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπανικολάου Σεραφείμ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: “Η αρχιτεκτονική του ριζικού συστήματος: μοριακή διασταυροεπικοινωνία (crosstalk) μεταξύ της σηματοδότησης της θρεπτικής επάρκειας και της ομοιόστασης της αυξίνης”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ρήγας Σταμάτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Επιγενετική κληρονομικότητα: καινοτομώντας στην αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζάμος Σωτήρης

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Διερεύνηση των μεταβολών της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος του κάπρου με χρήση βιοϊατρικών τεχνικών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσακμακίδης Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Ιόμορφα σωματίδια για αυξημένη στόχευση του RNAi στα έντομα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Swevers Luc