Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση τροποποίηση των καταλόγων των προς χρηματοδότηση προτάσεων στη Θεματική Περιοχή: Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας» Υποδράση 2 ««Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής» «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».

Ημερομηνία: 10/10/2023

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Θεματική Περιοχή

Θ.Π.5 «Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

Υποθεματικές:

  • 5.1 «Μελέτη των Κοινωνιών της Συμπερίληψης (inclusive societies)»
  • 5.2 «Επικοινωνία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνική επιρροή»
  • 5.4 «Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων»
  • 5.5 «Ανάπτυξη πολιτικών και μοντέλων διακυβέρνησης της καινοτομίας»