Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή: Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 09/10/2023

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

  • Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»