Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών: ΘΠ.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» ΘΠ.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 09/10/2023

Υποδράση 2

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων των Θεματικών Περιοχών:

  • ΘΠ.3 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
  • ΘΠ.4 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»