Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές: Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 09/10/2023

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας»
  • Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
  • Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»