Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας» Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»,Υποδράση 1,«Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»

Ημερομηνία: 04/10/2023

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας»
  • Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
  • Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»