Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Ε.Π.1 & Ε.Π.8, Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 22/09/2023

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • ΕΠ.1. «Φυσικές Επιστήμες»
  • ΕΠ.8. «Περιβάλλον και Ενέργεια»