Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Μήνυμα συμπαράστασης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ημερομηνία: 18/09/2023

Αγαπητά μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Εκ μέρους όλων των μελών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη λύπη μας για τις απώλειες ζωών, αλλά και τις καταστροφές που επέφερε η πρόσφατη κακοκαιρία στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης προς την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δηλώνει την πρόθεσή του να στηρίξει τους/τις δικαιούχους ερευνητικών έργων που υλοποιούνται με Φορέα Υποδοχής το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο των Δράσεων του Ιδρύματος, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ευελιξία σε οποιοδήποτε θέμα άπτεται της υλοποίησης και διαχείρισης των εν λόγω έργων.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου