Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στήν Επιστημονική Περιοχή:ΕΠ.5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»,Υποδράση 1,Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 07/09/2023

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στήν Επιστημονική Περιοχή:

  • ΕΠ.5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»