Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης των Έργων στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» (ID 16618 – Υποέργο 1).

Ημερομηνία: 04/07/2023

Διαβάστε εδώ τον οδηγό Διαχείρισης – Υλοποίησης των Έργων στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» (ID 16618 – Υποέργο 1).