Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών: ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» και ΕΠ.6 «Κοινωνικές Επιστήμες» , Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 30/06/2023

Υποδράση 1

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»
  • ΕΠ.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»