Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Χρηματοδότησης της 5ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν-Θεόδωρος Παπάζογλου»

Ημερομηνία: 29/06/2023

Διαβάστε εδώ τον κατάλογο Χρηματοδότησης (υποβολές Ιουλίος – Δεκεμβρίος 2022)