Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν- Θεόδωρος Παπάζογλου», Έκδοση 2.0

Ημερομηνία: 16/06/2023

Διαβάστε εδώ τον Οδηγό Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν- Θεόδωρος Παπάζογλου», Έκδοση 2.0