Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών: ΕΠ.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» ΕΠ.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Ημερομηνία: 13/06/2023

Υποδράση 1

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Οριστικής Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • ΕΠ.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»
  • ΕΠ.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»