Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επιτυχής υποβολή 843 αιτήσεων στο πλαίσιο της «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»

Ημερομηνία: 09/06/2023
Την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων στο πλαίσιο της «5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες».
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή ανά Επιστημονική Περιοχή των 843 αιτήσεων που υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο της εν λόγω Προκήρυξης.