Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επιστημονική Ημερίδα «Η Σεισμολογία στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία: Διεπιστημονική προσέγγιση με καινοτόμες μεθόδους θεατρικής αγωγής και ψηφιακών τεχνολογιών» στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EduSeismArtTec»

Ημερομηνία: 03/05/2023

Την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023 (ώρα 9.οο π.μ.) η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ Κατερίνα Κουραβέλου θα χαιρετίσει την επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Η Σεισμολογία στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία: Διεπιστημονική προσέγγιση με καινοτόμες μεθόδους θεατρικής αγωγής και ψηφιακών τεχνολογιών», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το θεματικό πλαίσιο της ημερίδας κινείται στις επιστημονικές περιοχές της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής του (εφαρμοσμένου) θεάτρου και γενικότερα της τέχνης, καθώς και στη χρήση των ψηφιακών οπτικοακουστικών τεχνολογιών στις θετικές επιστήμες, με στόχο των παραπάνω την εκλαΐκευση της επιστήμης για την κοινωνία και ιδιαίτερα της Σεισμολογίας. Μέσω εισηγήσεων που μεταφέρουν καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες εκλαΐκευσης των επιστημών, επιδιώκεται ως αποτέλεσμα η σύνθεση των μεθόδων και των εργαλείων που εμπλουτίζουν την διεπιστημονική προσέγγιση της εκπαίδευσης υπεύθυνων πολιτών στα κρίσιμα πεδία της Εκπαιδευτικής Σεισμολογίας και της Σεισμολογίας των Πολιτών.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαιδευτική Σεισμολογία για το σχολείο και την κοινωνία: Διεπιστημονική προσέγγιση με καινοτόμες μεθόδους θεατρικής αγωγής και ψηφιακών τεχνολογιών», που εκπονείται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (ΕΑΑ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (ΠαΠελ) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Εργαστήριο Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (ΠαΔΑ).

Το ερευνητικό έργο που στοχεύει στην αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων θεατρικής αγωγής και θεατρικών πρακτικών (θέατρο της επινόησης, θέατρο ντοκουμέντο) σε συνδυασμό με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα και η ολογραφική προβολή στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Σεισμολογίας (Educational Seismology) και της Σεισμολογίας των Πολιτών (Citizen Seismology), υποστηρίχθηκε από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Σχετικά αρχεία

Πρόγραμμα
Δελτίο Τύπου
Περιλήψεις ημερίδας