Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και του Πίνακα με την προς Χρηματοδότηση Πρόταση, Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Ημερομηνία: 11/04/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και του Πίνακα με την προς Χρηματοδότηση Πρόταση