Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Aνακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου για την “5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες”

Ημερομηνία: 07/04/2023

Διαβάστε εδώ την Aνακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.