Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων, Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Ημερομηνία: 06/04/2023

Διαβάστε εδώ τον Οδηγό Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων, Έκδοση 1.0