Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρότυπα Έγγραφα, 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 06/04/2023

Διαβάστε παρακάτω τα πρότυπα έγγραφα της 5ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες: