Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση του Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας” με τη χρηματοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ημερομηνία: 29/03/2023

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση του Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας”