Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Ημερομηνία: 24/03/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας