Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Ημερομηνία: 10/03/2023

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την χρονική περίοδο από 3 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022 στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ανακοίνωσε τις έξι (6) ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες θα λάβουν συνολική χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε σύμπραξη με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σκοπός της Προκήρυξης είναι η χρηματοδότηση των ερευνητικών προτάσεων που διακρίθηκαν για την ποιότητά τους στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού μηχανισμού χρηματοδότησης, όπως το ERC, προκειμένου να υλοποιηθούν στο σύνολό τους σε Φορείς Υποδοχής της Ελλάδας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α/Α Αρ. Πρότασης Τίτλος Ονοματεπώνυμο ΕΥ Φορέας Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (€)
1. 9578 Nature Inspired

Augmented Design of

Hierarchical Materials

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ 1.749.330,00  €

 

 

2. 11482 Liquid-based Surge

Arrester

ΘΩΜΑΣ ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99.990,00  €

 

 

3. 11486 New foundations in liquid metal to particulate metamorphosis as a novel route in additive manufacturing ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΣ 1.247.400,00  €

 

 

4. 11492 Towards building the material twin of a neuron ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ 99.959,00  €

 

 

5. 11496 Pseudohermitian, topological, and plasmon photonics ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ 565.290,00  €

 

6. 11504 Atmospheric nanoparticles, air quality and human health ΠΑΝΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ 1.249.600,00  €

 

 

Δωρητής Προγράμματος:

Σχετικά αρχεία:

Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση καταλόγου