Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρότυπα Έγγραφα – 2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Ημερομηνία: 20/02/2023

Διαβάστε παρακάτω τα πρότυπα έγγραφα για την 2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας: