Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» (3η Τροποποίηση)

Ημερομηνία: 20/12/2022

Διαβάστε εδώ την 3η Τροποποίηση της 5ης Προκήρυξης «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»