Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δημοσίευση των δεδομένων της Ελλάδας στο πλαίσιο του 10ου Γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, Δελτίο Τύπου ΕΚΚΕ

Ημερομηνία: 14/12/2022

Τα δεδομένα της Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του 10ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας είναι πλέον διαθέσιμα στο κοινό και την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα στο portal δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας: https://ess-search.nsd.no/

Η συμμετοχή της χώρας στην ΕΚΕ χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως Εμβληματική Δράση στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «10ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας» και υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου του ΕΚΚΕ εδώ