Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τον θάνατο του Καθηγητή Νικήτα-Σπύρου Κουτσούκη

Ημερομηνία: 05/12/2022

Η Διοίκηση και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για τον θάνατο του Καθηγητή Νικήτα-Σπύρου Κουτσούκη, μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος και απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ο Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης υπήρξε ένας εκλεκτός συνάδελφος που συνεισέφερε σημαντικά και ποικιλοτρόπως στο έργο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Σύντομο βιογραφικό:

Ο Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης ήταν Καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διέθετε πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων και είχε συμμετάσχει ως ερευνητής ή και υπεύθυνος έργου σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., την Unilever κ.α. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα υπήρξαν ποικίλα και εστιάζονταν στην Υποστήριξη Αποφάσεων (Decision Support), τη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), τα Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) και την χρήση και εφαρμογή όλων αυτών σε επίπεδο δημοσίου τομέα και διακυβέρνησης. Στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ίδρυσε την Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία», της οποίας η αποστολή είναι να στηρίζει λήπτες αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με πληροφορίες προστιθέμενης αξίας συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης δημόσιων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης.