Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών: ΕΠ 1,4,5,6,7,8 – 4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 19/07/2022

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης Αιτήσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4)
  • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΕΠ.7)
  • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)