Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Αλλαγή Διεύθυνσης της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 05/05/2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η νέα διεύθυνση της Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (hfri.grnet.gr) είναι πλέον portal.hfri.gr.