Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Ε.Σ. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με την Προδημοσίευση της δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)»

Ημερομηνία: 07/04/2022

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά  με την Προδημοσίευση της δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)».