Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)»

Ημερομηνία: 28/02/2022

Παρατείνεται έως και τις 15 Μαρτίου 2022 η διεξαγωγή του 10ου γύρου της «Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας» (European Social Survey – ESS), η οποία ξεκίνησε στην Ελλάδα στις 19 Νοεμβρίου 2021.

«Η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή ESS-ERIC και στον 10ο γύρο της έρευνας χρηματοδοτείται ως εμβληματική δράση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου