Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η τροποποίηση της 5ης Προκήρυξης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου”

Ημερομηνία: 22/02/2022

Διαβάστε εδώ την 2η τροποποίηση της 5ης Προκήρυξης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου”