Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ενημερωτική Εκδήλωση για την 4η Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων

Ημερομηνία: 21/02/2022
Στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) διοργανώνει την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 στις 11 π.μ., διαδικτυακή, ενημερωτική εκδήλωση.
Εκπρόσωποι του Τμήματος Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα παραχωρήσουν παρουσίαση της νέας προκήρυξης, ενώ σημαντικός χρόνος θα δοθεί για ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Διδάκτορες.H συμμετοχή είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: